ขึ้นอยู่กับลักษณะงานค่ะ ถ้าใช้ความสามารถส่วนตัว ก็ทำคนเดียวสบายใจ แต่หากงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โปรเจคใหญ่ คนเดียวคงไม่ไหว
แต่ลึกๆ ทำงานเดี่ยว สบายใจกว่า
1 ถูกใจ
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา