สำหรับตอง อยู่กับตัวเอง แล้วถามว่า เจ็บไหม ทุกข์ไหม แค่นั้นละค่ะ หายเลย
  • 1
โฆษณา