14 ก.พ. 2022 เวลา 07:15 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
บางทีคนเราก็มีความซับซ้อนจนมากเกินไป ทำให้ไม่เข้าใจธรรมชาติ
โฆษณา