เงินจับต้องได้มากกว่าค่ะ เอาไปทำประโยชน์เพื่อใครก็ได้
ความรักของครอบครัวบางครอบครัวก็มี บางครอบครัวก็ไม่มี หรือน้อย หากเราวิ่งหาความรัก ก็มีแต่จะทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้น และการเป็นครอบครัวที่มีความสุข เงินก็เป็นองค์ประกอบสำคัญเลย ไม่ว่าจะไปอยู่ในป่าเขาหรือที่ใด ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้น
  • 3
โฆษณา