ความรักของครอบครัวค่ะ ตอนเด็กๆมีเงินแต่ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วย โตมาเลยรู้สึกว่าอยากได้สิ่งนี้มากกว่า
โฆษณา