ได้ทั้งสองอย่าง ต้องดูบริบทว่า งานกลุ่มถ้าแบ่งสรรปันส่วนให้แต่ละงานกับทุกคน แต่ทุกคนไม่ช่วย ก็ลุยงานเดี่ยวดีกว่า บางทีทำงานเป็นกลุ่มเยอะๆ คุยมาก งานไม่เดินก็มี หรือบางกลุ่มขมักเขม้นกันจนเสร็จ เพื่อคนไหนทำช้า ก็เข้าไปช่วยรุมให้เสร็จจนงานลุล่วงก็มี แล้วแต่บริบทและอุปนิสัยของกลุ่มงานนั้นว่าใครดึงดูดใครมา ดึงดูดคนพูดเยอะ คนอู้
แต่ภาพรวมทั้งหมด คือ การทำงานกลุ่ม จะได้ฝึกการเป็นผู้นำและจัดสรรแบ่งงานเป็นพาร์ท แจกจ่ายอย่างมีระบบ และได้มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน
1 ถูกใจ
63 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา