ความรักสำคัญกว่า เพราะต่อให้มีเงิน แล้วไม่มีความรักความ อบอุ่นที่นั้นก็ไม่ใช่ครอบครัว
ที่ใดอยู่แล้วมีความสุข ที่นั้นก็คือบ้าน
#นิทานพันดาว กล่าวไว้
โฆษณา