ราชบัณฑิตสภา ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงไทยจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok)
9
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองห... ดูเพิ่มเติม
4
17 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา