ความรักของครอบครัวครับ
แต่ขอแบบไม่จนมากนะครับ
ถ้าจนมากๆ อดยากจริงๆ ผมจะสงสารครอบครัวของผมมากกว่า
โฆษณา