16 ก.พ. 2022 เวลา 03:11 • ความคิดเห็น
ในพระสูตรต่างๆ ของพุทธศาสนา มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า กิร (อ่านว่า กิ-ระ) แปลว่า "ดังได้ยินมา..." หรือ "ดังได้สดับมา" แล้วก็ดำเนินเรื่องไป
ถ้าอยากห่างจากวัดจากวาหน่อย ก็อย่างที่หลายท่านตอบข้างบนเลยครับ ส่วนตัวผมชอบคำว่า เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า... หรือ เรื่องมันเป็นอย่างนี้... ก็คล้ายๆ กับหลายความเห็นครับ
โฆษณา