16 ก.พ. 2022 เวลา 05:02
⦿ ราชบัณฑิตยสภาประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon”
• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองห... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา