18 ก.พ. 2022 เวลา 10:49 • หุ้น & เศรษฐกิจ
บันทึกส่วนตัว เพื่อศึกษาทบทวนแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) สุดแสนคลาสสิค อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินและอิสระในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหุ้นมือใหม่ที่บังเอิญหลงทางเพียงผ่านมาพบกัน
ถึงจะไม่เคยได้พบเห็นหน้ากัน แต่ก็ลองมาพยายาม ทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและแบ่งปันความรู้ อย่างมีหลักการและเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน ศรัทธาในความตั้งใจจริงไปด้วยกันนะครับ
สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram
Introverted investor
โฆษณา