ไม่มีอะไรการันตี ทุกความพยายาม โอกาสประสบความสำเร็จ หรือใกล้สำเร็จ มีแน่ แต่ทุก🤔ความไม่พยายามโอกาสจะเท่ากับศูนย์🤗 หรือไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ
  • 7
โฆษณา