18 ก.พ. 2022 เวลา 16:02 • การศึกษา
TFEX คืออะไร ?
TFEX (Thailand Futures Exchange) คือ ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Futures) ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น,ดัชนี SET50,ทองคำ และ ค่าเงิน USD โดยสัญญาล่วงหน้าเหล่านี้จะแตกต่างกับการซื้อขายบนตลาดทั่วไป (Spot) คือ Futures สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้ Futures มักมีตัวคูณ หรืออัตราทด เพื่อให้ได้ผลกำไรที่มากขึ้น โดยใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดทั่วไป (Spot) แต่ในทางกลับกัน หากราคาสินทรัพย์ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับที่เราคาดการณ์ไว้ ก็จะทำให้เกิดผลขาดทุนที่มากกว่าการซื้อขายในตลาด Spot ดังนั้น TFEX จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงมากหากนำมาใช้ในการเกร็งกำไร ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการซื้อขายบนตลาด TFEX นั่นคือ การใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากสามารถใช้จำนวนเงินน้อย เพื่อรักษาผลกำไรและขาดทุนของพอร์ตการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ได้
4
ตลาด TFEX ซื้อขายได้ทางช่องทางไหน ?
ตลาด TFEX สามารถซื้อขายได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Streaming เช่นเดียวกันกับหุ้นไทย เนื่องจากออยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต.
ตัวอย่างในการใช้ TFEX เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- พอร์ตการลงทุน กองทุน RMF หุ้นไทย มีมูลค่ามาก และตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต เราสามารถทำการ Short SET50 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียมูลค่าของพอร์ตการลงทุนรวมของเรา เนื่องจาก หากหุ้นไทยขยับตัวลง -20% จะทำให้กองทุนของเรามีมูลค่าลดลง 20% เช่นเดียวกัน แต่หากทำการ short SET50 ไว้ ก็จะทำให้ ได้ผลกำไรจาก สัญญา Futures 20% เช่นเดียวกัน ทำให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนรวมของเราไม่สูญเสียมูลค่าไปในระหว่างที่เกิดวิกฤต และไม่จำเป็นขายกองทุนออกไป และทำการซื้อคืนกลับมาใหม่ซึ่งจะทำให้เสียค่าธรรมเนียมซื้อขายเป็นจำนวนมาก
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยน USD/THB เมื่อลงทุนในคริปโทเคอเรนซี่ เนื่องจากการลงทุนในคริปโทเคอเรนซี่อิงมูลค่าจาก USD เป็นหลัก ถ้า USD อ่อนค่า หรือเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะทำให้มูลค่าพอร์ตคริปโทเคอเรนซี่ของเราสูญเสียมูลค่าเนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น ต้นปี อัตราการแลกเปลี่ยน 33 บาท ต่อ 1 ดอลล่า ต่อมาปลายปี อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เพราะฉะนั้น จะทำให้เกินผลขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนเมื่อทำการขายคริปโทเคอเรนซี่ออกมาเป็นเงินไทยเป็นมูลค่า เท่ากับ 9.09% ของพอร์ต ดังนั้นหากอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ แล้วเรามีความพึงพอใจต่ออัตราการแลกเปลี่ยนนี้ เราสามารถทำการ Short USD ไว้ให้เท่ากับมูลค่าของพอร์ตคริปโทเคอเรนซี่ จะทำให้พอร์ตการลงทุนรวมเราไม่เสียมูลค่าเนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน หากอัตราการแลกเปลี่ยนขึ้นไป 34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เราก็จะสูญเสียโอกาสในการทำกำไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเช่นกัน
2
นอกจากนี้ วิธีนี้ยังสามารถนำมาใช้กับการเข้าซื้อคริปโทเคอเรนซี่ได้ ในขณะที่อัตราการแลกเปลี่ยน USD/THB ในมุมมองของเรานั้นสูง โดยสามารถทำการเข้าซื้อได้เลย พร้อมกับ Short USD ไว้ และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนกลับมาจุดที่เราพอใจเราจึงทำการปิดสัญญา Short USD
long และ Short ต่างกันอย่างไร ?
-Long คือ ในการซื้อล่วงหน้า เพราะฉะนั้น จะได้กำไรเมื่อสินทรัพย์ราคาขึ้น และขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ราคาลง
-Short คือ ในการขายล่วงหน้า เพราะฉะนั้น จะได้กำไรเมื่อสินทรัพย์ราคาลง และขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ราคาขึ้น
Open และ Close ต่างกันอย่างไร ?
-Open คือการ เปิดสัญญาหรือต้องการเพิ่มจำนวนสัญญาขึ้น ไม่ว่าจะเป็น -Long หรือ Short
Close คือการ ปิดสัญญาหรือต้องการลดจำนวนสัญญาลง ไม่ว่าจะเป็น Long หรือ Short
ตัวอย่างเช่น หากทำการ Open Short USD แล้ว หากอัตราการแลกเปลี่ยนลดลงจะทำให้เราได้กำไร และเมื่อเราต้องการปิดสัญญาลง เราจะส่งคำสั่ง Close Long USD (Long เพื่อ Close สัญญา Short)
1
ชื่อของสัญญาประเภทต่างๆ
ชื่อของสัญญาประเภทต่างๆ จะประกอบด้วยสินค้าอ้างอิงและระยะเวลาของสัญญา
สินค้าอิง เช่น
1. S50 (อิงกับดัชนี SET50)
2.GO (อิงกับราคาทองคำหน่วย USD)
3.USD (อิงกับอัตราการแลกเปลี่ยน USD/THB)
4.หุ้นรายตัว
เวลาหมดอายุขอสัญญาที่ยมได้แก่
H หมดปลายเดือนมีนาคม
M ปลายเดือนมิถุนายน
U ปลายเดือนกันยายน
Z ปลายเดือนธันวาคม
*ในแต่ละเดือนวันหมดอายุจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ จึงจะต้องติดตามเมื่อใกล้หมดอายุ
ตัวอย่างชื่อสัญญา เช่น USDM22 หมายความว่า ผลกำไรขาดทุนจะขึ้นกับอัตราการแลกเปลี่ยน USD/THB โดยสัญญาจะหมดอายุ ในปลายเดือนมิถุนายน (M) ปี 2022
กำไรจาก TFEX ต้องเสียภาษีไหม ?
บุคคลทั่วไปจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีบนส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital Gain tax) แต่สำหรับนิติบุคคล จะมีภาระภาษีจากส่วนต่างราคาซื้อขาย โดยในการซื้อขายจะไม่มีการภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่นิติบุคคล จะต้องนำรายได้ในส่วนนี้ไปรวมเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ข้อควรระวังในการเล่น TFEX
1.หากมียอดขาดทุนจนทำให้ Equity ติดลบ จนถึงระดับที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ จะมีการแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์เช่น โทรศัพท์แจ้งเพื่อให้เติมเงินวางหลักประกันเพิ่ม (Call margin) และหาก Equity ติดลบมากขึ้น จนหลักประกันของพอร์ตใกล้หมดลง สัญญาทั้งหมดจะถูกปิดลง เนื่องจากหลักประกันไม่เพียงพอต่อสัญญาที่ได้ทำการเปิดทิ้งไว้ (Force Sell) ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยพอร์ต TFEX ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่หวังไว้ เนื่องจากการขาดสภาพคล่องของพอร์ตทำให้สัญญาถูกปิดลงไปเอง
2.มูลค่าของสัญญา และ อัตราทดของแต่ละประเภทสินทรัพย์ไม่เท่ากัน และมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห้งประเทศไทย จึงควรทำการศึกษาก่อนทำการ เปิดสัญญา (Open position)
3.สัญญาล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีตัวคูณ หรืออัตราทด ผู้ลงทุนควรมีแผนการกำจักความเสี่ยงของพอร์ตตนเองเป็นอย่างดี และใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างถูกวัตถุประสงค์
4.ราคาของสัญญา Futures อาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคา Spot แล้วแต่บางช่วงเวลา แต่เมื่อหมดอายุลง ราคาสัญญาจะถูกปิดลงด้วยราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์อ้างอิงก่อนปิดตลาดการซื้อขาย
5.หากมีข้อสงสัยสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.tfex.co.th/tfex
หากต้องการเปิดพอร์ตการลงทุนในหุ้น หรือ TFEX ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลจาก ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ทาง Inbox เพจ รีวิวการลงทุน หรือ ลงชื่อในลิงค์ จากคอมเม้นด้านล่าง
3
โฆษณา