ทุกประเทศก็จะต้องผ่าน อะไรต่ออะไร คล้ายๆกัน ขึ้นอยู่กับใครจะเอาชนะมวลชน และโฆษณาชวนเชื่อได้มากกว่ากัน อยู่ที่ประชาชนต้องการอะไร
ไทยยึดอังกฤษเป็นต้นแบบการปกครอง เพราะมีวัฒนธรรมรูปแบบการปกครองที่คล้ายกัน มาตั้งแต่รัชกาลที่ 7
คาดว่าในอนาคต คงไปเน้นเรื่องทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจมากกว่า แล้วอะไรก็จะดีขึ้น และเป็นประเทศที่พัฒนาได้ในที่สุดค่ะ
1 ถูกใจ
148 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา