ในภาพใหญ่ของสังคม กฎหมายครอบครัวต้องเด็ดขาดและมีอำนาจพอ
ในภาพของครอบครัว ผู้หญิงต้องไม่ยอมการถูกทำร้าย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ่มจากไม่รุนแรงนัก แล้วค่อยๆ เพิ่มความรุนแรง ถ้ามียอมครั้งแรก ก็จะมีครั้งที่สอง สาม สี่ ตามมา
สำหรับเด็ก ต้องได้รับการปกป้องจากแม่และคนในครอบครัว แต่เป็นไปได้ยาก เพราะประเทศเรา หรือแม้แต่โลกนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุคสังคมชายเป็นใหญ่
การแก้ไขเรื่องความรุนแรง ต้องเกิดจากผู้หญิงและเด็กสามารถพึ่งพาตัวเองได้ก่อน สังเกตง่ายๆ ว่า ใครก็ตามที่พึ่งพาตัวเองได้ ก็จะไม่ยอมถูกทำร้ายง่ายๆ
1 ถูกใจ
68 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา