20 ก.พ. 2022 เวลา 12:10 • ความคิดเห็น
ควรออกกฏหมายเพิ่มเติมค่ะ
เช่น
1. เพื่อนบ้าน หรือผู้พบเห็น ต้องเข้าให้ความช่วยเหลือทันที่ที่พบเห็น หากมีการกระทำซึ่งหน้า
2. ควรให้ความคุ้มครองแก่สตรีและเด็กเป็นพิเศษหากพบหลักฐานในการล่วงละเมิด และ/หรือ กระทำความรุนแรง หรือมีแนวโน้มว่าจะมี เพราะอีกฝ่ายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ลามกอนาจาร เช่น ชอบดูภาพ คลิปวีดีโอในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือวัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พิการ หรือไม่สามารถควบคุมสติได้ เช่นอยู่ในอาการเมา สลบ หรืออยู่ในสภาวะอ่อนแอ แม้จะชั่วขณะก็ตาม
3. ให้สิทธิในการหย่าได้ทันทีในการที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำความรุนแรง
1
4. ให้ฝ่ายที่ถูกกระทำ ได้รับสิทธิในทรัพย์สินของอีกฝ่ายโดยชอบธรรม และให้ผู้กระทำความรุนแรงถอดถอนชื่อการครอบครองทรัพย์สินนั้นในทันทีภายใน 7-15 วัน เป็นต้น
5. ให้ผู้กระทำความผิด มีระยะห่างจากผู้ถูกกระทำในระยะ2-5 เมตร หากเจอซึ่งหน้าหรือห้ามติดต่อ พูดคุย อย่างเด็ดขาด
ประมาณนี้ค่ะ ควรบัญญัติในกฏหมายด้วย
โฆษณา