20 ก.พ. 2022 เวลา 12:10 • ความคิดเห็น
แต่ละคนให้ "คุณค่า" กับของแต่ละอย่างไม่เท่ากัน จึงจะใช้ "ราคา" มาตัดสินว่าคุณค่าสูงหรือต่ำไม่ได้ เพราะมาตรวัดคือความพอใจของคนๆ นั้น ถ้าคนๆ นั้นพอใจ ก็มีคุณค่าสูง ถ้าคนๆ นั้นไม่พอใจ ก็มีคุณค่าต่ำ
แต่ "คุณภาพ" พอจะวัดได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปใช้วัดอะไร เท่านั้นเองครับ...
โฆษณา