ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำคัญหรือไม่ ก็อยู่ที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น
"แต่งงาน" สำคัญไหม? ไม่มีใครตอบแทนเราได้ เพราะคำถามในเชิงคุณค่าทางจิตใจไม่มีถูกหรือผิด มีแต่ "ถูกใจ" กับ "ไม่ถูกใจ"
ยกตัวอย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะตอบว่าสำคัญหรือไม่สำคัญ ก็อาจจะมีคำถามต่อไปอีกว่า
แล้ว "สินสอน" สำคัญไหม? "ขันหมาก" สำคัญไหม? "แหวนแต่งงาน" สำคัญไหม? "ทะเบียนสมรส" สำคัญไหม?
สุดท้ายถ้าจะให้ตอบแบบทางโลกๆ ก็จะตอบว่า "ความสุข" สำคัญที่สุด
อะไรที่ทำแล้ว "มีความสุข" ก็ทำไป
(แต่ต้องไม่เป็นหนทางของการเกิดทุกข์ในเวลาต่อมาด้วยนะครับ)
3 ถูกใจ
124 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา