20 ก.พ. 2022 เวลา 13:35 • ความคิดเห็น
ต้องสร้างจิตใต้สำนึกปลูกฝังในคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้กฎหมายที่เข้มงวดเข้ามาจัดการอย่างเด็ดขาด เช่นประหารชีวิต ยึดทรัพย์สินมากกว่า80%ให้ตกเป็นของเหยื่อ และให้สื่อนำชื่อ นามสกุล และเปิดหน้าออกทีวี ผมเห็นหลายครั้งแล้วเปิดหน้าเหยื่อ แต่ไปปิดหน้าผู้ต้องหา และการเสนอข่าวต้องประจานผู้ต้องหาให้อับอาย ให้สังคมรับรู้พฤติกรรม คนชั่วจะได้ไม่มีที่ยืน
โฆษณา