20 ก.พ. 2022 เวลา 14:45 • ความคิดเห็น
จริงๆแล้วเหมือนจะไม่มีนะครับประเทศกำลังพัฒนา มีแต่ประเทศด้อยพัฒนา กับ พัฒนาแล้ว
โฆษณา