20 ก.พ. 2022 เวลา 16:35 • ความคิดเห็น
รากฐานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวสำคัญมาก ความรัก ความอบอุ่น ต้นแบบของครอบครัวก็จะถูกปลูกฝังไปด้วย
ค่านิยมของสังคม ก็สำคัญ อยากให้สังคมดี ก็ต้องเชิดชูค่านิยมที่ดี
กฏหมายต้องมีบังคับใช้อยู่แล้ว
โฆษณา