20 ก.พ. 2022 เวลา 18:01 • ความคิดเห็น
💗ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเห็นทุกเพศเท่าเทียมกันค่ะ
ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม ไม่มีใครอยากโดนกลั่นแกล้ง ทำร้ายร่างกายหรือโดนเหยียดหยาม ถ้าทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เชื่อว่าจะไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ🔅
โฆษณา