เคยได้ยินว่า "Modernization is not development, Development is Modernization."
"ความทันสมัย ไม่ใช่การพัฒนาแต่ การพัฒนาคือความทันสมัย"
ประเทศไทย พ้นจากคำว่ากำลังพัฒนา ไปสู่ความทันสมัย เหมือนอารยประเทศ แต่ยังไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วเหมือน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้สิงคโปร์ เรามีความทันสมัยสนามบิน รถไฟฟ้าหลายสาย มีมือถือมากกว่าจำนวนประชากร แต่เมื่อมองภาพรวมทั้งประเทศ คนชนบท/ท้องถิ่น บางที่ยังขาดน้ำ/ไฟ ขนส่งสาธารณะและอื่นๆ การจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยังอยู่ห่างจากเราเกินไป
  • 3
โฆษณา