พื้นฐานที่ดีถูกต้องสำคัญที่สุด ต่อมาคือการฝึกซ้อม ได้ครูที่เก่งเชี่ยวชาญคอยแนะนำ และหัดสังเกตด้วยการดู-ฟังนักดนตรีเก่งๆ เพื่อนำเทคนิคมาลองหัดปรับใช้
สมัยเด็กเราเริ่มเล่นดนตรีแบบครูพักลักจำ ทั้งที่เราขยันซ้อมมากๆ แต่เราได้ครูสอนที่มักปล่อยผ่านไม่ชี้แนะ จึงไม่รู้และใช้วิธีเล่นที่ผิดมาตลอด
จนมาพบครูที่เอาใจใส่ละเอียดอ่อน ค่อยๆ ปรับพื้นฐานให้เราใหม่ ซึ่งมันยากมาก เพราะเคยชินกับการเล่นแบบผิดๆ มาหลายปี
การต่อยอด พัฒนาไปถึงจุดที่ฝึกได้ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งถูกทิศทาง หมั่นฝึกซ้อมจนเหมือนเครื่องดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะ
อันนี้เราก็ทำไม่ถึงเหมือนกัน เพราะลาวงการไปก่อน😆 ที่บอกได้เพราะเราย้ายวิธีนี้ไปใช้กับทักษะแบบอื่น ซึ่งเราคิดว่ามันใช้วิธีเดียวกันหมดและได้ผลดีค่ะ✌✌✌
  • 6
โฆษณา