21 ก.พ. 2022 เวลา 17:30 • หนังสือ
ทางด้านความรู้จากการอ่านถ้าอ่านเรื่องเดียวกันยังไงก็ได้ความรู้เท่า ๆกัน แต่ถ้าเทียบทางด้านความรู้สึกยังไม่ก็ไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนครับ แต่โลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้น จะต่างหรือไม่ผลลัพท์มันก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีถ้าอ่านแล้วไม่เกิดประโยขน์ต่อตนเองหรือคนอื่น
โฆษณา