ความเป็นคนไทยแลนด์มันหาจากชนชาติที่อื่นนั้นมีไม่
มีคำกล่าวว่า คน มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ถ้าได้คนดีปกครอง ดูแลบ้านเมืองก็สงบสุข ถึงจะมีคนไม่ดีปะปนอยู่ก็ไม่ส่งผลเสีย
แต่ถ้าได้คนไม่ดีปกครองดูแล ทุกคนจะเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ได้รับผลทั่วกันแต่หนักเบาต่างกัน
70 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา