หาจุดเด่น แล้วก็เน้นพัฒนา
ชอบอะไรไปให้สุด รู้อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเทอด จะเกิดผล
132รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...