22 ก.พ. 2022 เวลา 01:15 • ความคิดเห็น
หาจุดเด่น แล้วก็เน้นพัฒนา
ชอบอะไรไปให้สุด รู้อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเทอด จะเกิดผล
โฆษณา