22 ก.พ. 2022 เวลา 13:43 • ไลฟ์สไตล์
บางเรื่องเราก็ลืมไปแล้ว แต่พอมีอะไรมาสะกิดแผลมันก็กลับรู้เจ็บขึ้นมาแม้จะไม่มากเท่าเดิมแล้วก็ตาม เคยเป็นกันไหมคะ?ทำอย่างไรกันคะ?
คำถามนี้ถูกลบ
เป็นเหมือนกันครับ แต่พยายามจะแก้ไขอยู่ เชื่อว่ามันคงค่อยจางคลายไปเรื่อยๆถ้าเอาสิ่งอื่นมาทดแทนโดยอาศัยหลักการเหมือน.."น้ำผสมเกลือ ถ้าเทน้ำสะอาดเติมลงไปเรื่อย รสชาติเกลือจะต้องจางหายไปในที่สุด"
โฆษณา