22 ก.พ. 2022 เวลา 21:54 • การศึกษา
ศีลธรรม(สามัญสำนึกประชาชนขั้นพื้นฐาน/ขั้นสูง) , วินัยจราจร ถ้าปลูกฝังรากฐานความคิดที่ดี(และเหมาะสม) ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นการสร้างบุคคลากรที่ดีนะครับ
โฆษณา