23 ก.พ. 2022 เวลา 01:03 • ข่าว
23 กุมภาพันธ์ 2565 โควิดระลอกสี่ของไทย ทำสถิติสูงสุดใหม่ครบทุกตัว ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้หายป่วย ผู้เข้ารับการรักษา และผู้เสียชีวิต
โควิดระลอกที่สี่ของไทย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ด้วยไวรัสโอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลัก
1
ในภาพรวม พบว่าสถานการณ์เป็นช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง เพียงแต่มีการทรงตัวหรือพักตัวอยู่ 2 ครั้งด้วยกันคือ ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม และในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์
วันนี้(23กพ2565) โควิดระลอกที่ 4 ได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจน โดยสถิติสำคัญขึ้นสูงสุดในระลอกนี้ทุกตัว ประกอบด้วย
1) จำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจยืนยันด้วย PCR
21,232 ราย เกินกว่า 20,000 ราย เป็นครั้งแรก
1
2) จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ที่ตรวจยืนยันด้วย ATK 16,890 ราย เกินกว่า 10,000 ราย
เป็นวันที่ 3
3) จำนวนผู้ติดเชื้อรวม ที่ตรวจยืนยันด้วย PCR และ ATK 38,122 ราย เกินกว่า 30,000 รายเป็นวันที่ 3
2
4) หายป่วย 16,662 ราย
เกินกว่า 15,000 ราย เป็นวันที่ 2
5) รักษาตัวในระบบ 173,605 ราย
เกินกว่า 150,000 ราย เป็นวันที่ 5
6) เสียชีวิต 39 ราย
เกินกว่า 30 ราย เป็นวันที่ 4
วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ติดเชื้อเพิ่ม 21,232 ราย
ติดในสถานกักตัว 168 ราย
สะสมระลอกที่สี่ 547,358 ราย
สะสมทั้งหมด 2,770,793 ราย
รักษาหาย 16,662 ราย
สะสมระลอกที่สี่ 405,964 ราย
รักษาตัวอยู่ในระบบ 173,605 ราย
อาการหนัก 882 ราย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 229 ราย
เสียชีวิต 39 ราย
สะสมระลอกที่สี่ 1035 ราย
สะสมทั้งหมด 22,730 ราย
2
ติดเชื้อเข้าข่าย 16,890 ราย
สะสมระลอกที่สี่ 250,436 ราย
ติดเชื้อรวม 38,122 ราย
สะสมระลอกที่สี่ 797,794 ราย
Reference
ศูนย์ข้อมูล โควิด-19
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โฆษณา