23 ก.พ. 2022 เวลา 06:10 • ความคิดเห็น
อยู่ที่ว่าเรื่องนั้นที่เขาเอามาพูดเป็นเรื่องดีสำหรับเราไหม ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดี ยกย่องเรา ก็ควรดีใจ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียหายก็ไม่ผิดที่จะไม่พอใจ และควรคุยกันตรงๆไปเลยว่าเราไม่โอเครกับสิ่งที่คุณพูด
โฆษณา