23 ก.พ. 2022 เวลา 08:44 • ความคิดเห็น
เวลามีคนว่าหรือแซวเราในเรื่องที่เรารับไม่ได้หรือเรื่องแย่ ๆของเรา แสดงว่าคน ๆนั้นอยู่ต่ำกว่าเราครับ เราอย่าลดตัวไปอยู่ในระดับเดียวกับคนเหล่านั้น และการที่เราแสดงออกถึงความไม่พอใจมันไม่ผิดครับ แต่นั้นทำให้เรากลายเป็นเครื่องมือของคน ๆไปแล้ว และเราอาจตกเป็นทาสของอารมณ์ เราแค่ต้องมีสติและเชิดหน้าเข้าไว้ครับ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้ว่ากำลังอยู่กับใครและฉันไม่มีวันไปเล่นอยู่ในเกมโง่ ๆของพวกเธอ
โฆษณา