25 ก.พ. 2022 เวลา 07:43 • ความคิดเห็น
ส่วนตัวผมคิดว่า เป็นเพียงแค่การกำหนดบุคลิก และขอบเขต ของตัวละครนั้นๆ เพื่อส่งแรงขับ เป็นตัวแปร หรือเพิ่มสิ่งเร้าให้กับตัวละครอื่นๆครับผม
โดยเนื้อแท้แล้วตัวละครที่เล่นบทร้ายนั้น ค่อนข้างเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นเหมือนปมปัญหาให้กับตัวละครเอก
ต้องแก้ไขแล้ว ตัวร้ายยังต้องสะท้อนมุมมอง และจุดยืนของตัวเอก รวบทั้งสภาพแวดล้อมรอบด้าน หรือสิ่งเลวร้าย ที่เคยได้เผชิญ
ถ่ายทอดทั้งหมดผ่านไปถึงผู้รับชมอีกด้วย มิติของบทร้ายจึงค่อนข้างซับซ้อน และลึกซึ้ง แต่โดยส่วนใหญ่บทร้ายแล้วมักจะใช้แรงขับในด้านลบ
1
มากจนเกินไป จนเป็นเหตุให้เจตนารมณ์ไม่ผ่องใส เลยพลาดพลั้งในการเลือกเส้นทางที่พลาดผิด อาจจะเพราะเนื้อแท้ของตัวเอง
1
หรือปัจจัยภายนอกที่รุมเล้า เมื่อก้าวมาไกลขนาดนี้ ก็ไม่สามารถย้อนกลับหันหลังไปมองหาผู้ที่รับฟัง เข้าใจ หรือเห็นออกเห็นใจได้
จึงต้องก้าวให้ยาวและใหญ่ขึ้นบนเส้นทางที่ข่มขื่น ไม่ว่าจะเป็นบทร้ายแบบใด หรือด้วยสาเหตุใด มากกว่าน้อยแล้ว
1
ผลลัพธ์มักสืบเนื่องจากการการกระทำของตนทั้งสิ้น เมื่อเลือกเส้นทางผิดพลาด การกระทำผิดพลาด เมื่อไม่ทบทวนกลับมาแก้ไข
1
การได้รับกับความผิดหวังหรือข่มขื่น คงเป็นคำตอบที่ตอบโจทย์ที่สุดครับผม เมื่อเรื่องราวถูกถ่ายทอดออกไป
และเป็นกระจกสะท้อน ให้ผู้คน และสังคม ได้รับรู้ในอิทธิพลในผลของการกระทำ และไม่ว่าคุณจะเป็นตัวเอก ตัวรอง ตัวดี หรือว่าตัวร้าย ความไม่สุข สมหวัง ก็เป็นดั่งเรื่องธรรมชาติในชีวิตจริงครับ :)
โฆษณา