25 ก.พ. 2022 เวลา 12:57 • ความคิดเห็น
เป็นคตินิยมที่สอดแทรกผู้คนให้ดูเป็นตัวอย่างว่า คนทำไม่ดีก็ย่อมได้รับผลที่ไม่ดี คล้ายคติพจน์สอนใจ อะไรแบบนี้ค่ะ
โฆษณา