25 ก.พ. 2022 เวลา 14:30 • ปรัชญา
#ไม่ว่าตอนนี้ จะมีสุข หรือ จะมีทุกข์
ท่องไว้เสมอว่า.......👇👇
โฆษณา