เมื่อเขาได้เรียนรู้และแก้ไขปรับปรุง จะได้สมหวังในเรื่องถัดไปครับ
78 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา