26 ก.พ. 2022 เวลา 02:13 • ความคิดเห็น
เมื่อเขาได้เรียนรู้และแก้ไขปรับปรุง จะได้สมหวังในเรื่องถัดไปครับ
โฆษณา