‘หมอโอ๋’ จิราภรณ์ อรุณากูร: เลี้ยงลูกในโลกเหลื่อมล้ำ ‘รวยเจ็ดชั่วคน จนเจ็ดชั่วโคตร’
(2/3)
6
“คำว่า ‘สภาพแวดล้อมที่ดี ครอบครัวไม่ต้องมีมาก’ ถ้าพูดแบบสวยหรูหน่อยก็คงทำได้ คุณอาจเลี้ยงลูกไปในทางที่ดีได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจจะอัตคัดขัดสน แต่ถ้าว่ากันตามจริง หลายอย่างก็ไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวอย่างเดียว อย่างเวลาเราพูดว่า “อ่านนิทานให้ลูกฟังสิ” นิทานเล่มละหลายร้อยนะคะ ซึ่งหลายครั้งมันคือค่าอาหาร ค่าแรง ค่ายา ซึ่งพอเขาต้องเจียดมาซื้อสิ่งนี้ มันจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก ฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีห้องสมุดชุมชนที่รัฐให้การสนับสนุน ถ้ารัฐเห็นว่าการอ่านของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ จะดีกว่าไหมที่โรงเรียนจะลงทุนเรื่องห้องสมุดเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถยืมหนังสือได้ โดยที่เราไม่ต้องควักสตางค์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นถามว่า ครอบครัวทำได้ไหม ทำได้ แต่หมอเชื่อว่ามันจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าได้รับการโอบอุ้มจากรัฐที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
17
“ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะมีรัฐไปทำไม ถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของเราเท่านั้น เราเปิดโรงเรียนเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงต้องการการโอบอุ้มจากเงินภาษีที่เราจ่าย หรืออะไรที่เป็นของส่วนกลางหรือแชร์การเรียนรู้กันได้ ถ้ามีเจ้าภาพจัดให้เกิดขึ้นได้ มันก็เป็นสิ่งที่ควรลงทุน
15
“มีสุภาษิตแอฟริกันว่า ‘It takes a village to raise a child’ คือการเลี้ยงลูก ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของชุมชน สังคม ที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปอย่างไร การที่ประเทศของเราเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยแปลว่าการรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน การรับฟังความต้องการของประชาชน นั่นจะทำให้เราเห็นเลยว่า มนุษย์ทุกคนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกคนในสังคมจะส่งผลสู่เด็กที่อยู่ในสังคม เพราะฉะนั้นหมอคิดว่าหัวข้อที่อาจารย์ประเสริฐตั้งไว้จึงมีความเชื่อมโยงกัน คือเมื่อใดก็ตามที่ประเทศรับฟังเสียงของคนในสังคม เมื่อนั้นจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคม และนั่นคืออนาคตใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้จริง"
15
บทสัมภาษณ์ชุด ‘นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18’ นี้ ประกอบด้วยการสนทนากับ ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จิราภรณ์ อรุณากูร เรณู ศรีสมิต สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ สุภาวดี หาญเมธี เพื่อประกอบตัวตนและความคิดของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักเขียน ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18 หัวข้อ ‘เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน’
จัดงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2565 รับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์จากห้อง ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ EconTU Official และ way magazine เวลา 09.30-12.10 น.
  • 48
โฆษณา