แพลน บี ฟื้นตัวสร้างกำไร 64 ล้าน รวมรายได้กว่า 4,607 ล้าน ทยอยฟื้นตัวท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อในปี 64
3
แม้ในปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 จะยืดเยื้อ แต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วของแพลนบี พร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/2564 ส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อการใช้เม็ดเงินสื่อโฆษณาของแบรนด์สินค้า ทำให้ผลประกอบการของแพลนบีฟื้นตัว และสามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2564 ได้อีกครั้งที่ 64 ล้านบาท
2
ผลประกอบการธุรกิจในไตรมาส 4/2564 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (V-Shaped) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าธุรกิจทยอยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น หลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้น ในไตรมาส 4/2564 ส่งผลให้หลายแบรนด์สินค้าทยอยกลับเข้ามาลงทุนในสื่อโฆษณาอีกครั้ง
1
ทั้งนี้บริษัทยังคงเหลือเงินสดปลายปี 2564 จำนวนกว่า1,986 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน 5 ธุรกิจ คือ International Broadcasting, Combat Sports, Football, Esports และ Running รวมถึงพัฒนา Content คุณภาพด้านกีฬาบนพื้นที่จอทั่วประเทศไทย นำเสนอ สื่อโฆษณาแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ทุกการเดินทาง และทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการฟื้นตัว พร้อมทั้งมั่นใจว่า แพลนบีจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ในไตรมาส 4/2564 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 1,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 11.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 แบ่งออกเป็น รายได้จากสื่อโฆษณานอกบ้าน 1,024 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่ 200 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 65 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในไตรมาส 4/2564 และในปี 64 อยู่ที่ 151 ล้านบาท และ 64 ล้านบาทตามลำดับ จากการเติบโตที่เข้มแข็งของรายได้จากการดำเนินงาน รวมถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร(SG&A) ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ปรับโครงสร้างและเพิ่มระบบควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวดเร็ว และก้าวกระโดด
บริษัทเดินหน้าพัฒนา Content และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าซื้อหุ้น ในสัดส่วน 100% ของกลุ่มสื่อโฆษณานอกบ้านของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแพลนบีให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสรา้งรายได้ให้กับบริษัทได้ทันทีในไตรมาส 2/2565 สะท้อนวิสัยทัศน์ของแพลนบีในการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม และสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีความครอบคลมุถึงผู้บริโภคตลอดชีวิตประจำวันของการเดินทางพร้อมสร้างเครือข่าย และการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งผ่านกลุ่มธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม
บริษัทเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่บ้านและธุรกิจการตลาดแบบมีส่ว นร่วมยังสามารถเติบโตได้ในระยะยาวจากการม่งุพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงกล่มุเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมพร้อมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
นักลงทนุสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16457428523451&sequence=0
16 ถูกใจ
7 แชร์
35K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 16
    โฆษณา