26 ก.พ. 2022 เวลา 22:49 • ความคิดเห็น
นิยาม ความหมายของคุณค่าของชีวิตแต่ละคนอาจต่างกัน
"คุณค่า" อาจเป็นเพียงการที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไร คิดอย่างไร เพื่อให้ตนเองมี"ความสุขใจ"
นั่นคือ การรับรู้ของความสุขใจ ที่เกิดขึ้นในตัวเอง
บางคนสุขใจที่เป็นผู้ให้
บางคนสุขใจที่ได้เป็นผู้รับ
ความสุขใจที่เกิดขึ้นภายใจจิตใจของเราเอง
คุณค่า จะเกิด เมื่อเรามองเห็นคุณค่า
เพียงเปิดหู เปิดตา เปิดใจ มองตัวเราเอง และสิ่งที่อยู่รอบๆกาย
เพราะทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าและมีความหมายในตัวเอง
❤️
โฆษณา