28 ก.พ. 2022 เวลา 11:31 • ไลฟ์สไตล์
อยู่ที่บุคลิกครับ ถ้าเป็นคนมั่นใจ ออกสังคมบ่อย คุ้นเคยผู้คน นิสัยพื้นเพเป็นคนง่ายๆ มีประสบการณ์ที่เคยดูแลตัวเอง มันย่อมทำได้อยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นลักษณะการเที่ยวเป็นกลุ่มปิดกับเพื่อน ๆ
อย่างเช่นการเที่ยวด้วยเรือ ในช่วงค่ำมืด ย่อมมีที่กั้นแสงก็น้อย ประกอบกันถ้ามีการทานแอลกอฮอล์ ก็เพิ่มความกล้าและคุ้นเคยในหมู่เพื่อนฝูงเข้าไปอีก และการไปฉี่ท้ายลำเรือเป็นความสะดวกและทางหลีกเลี่ยง ที่จะบอกเพื่อนในกลุ่มให้รู้ว่าปวดฉี่ จึงช่วยลดความอายได้ดี
โฆษณา