ความรักมีหลายรูปแบบ อยู่ที่มุมมองและการคาดหวังของเราครับ
ถ้ารักคือความเข้าใจและการให้ แน่นอนว่าเราจะไม่เจ็บปวดเลย
โฆษณา