2 มี.ค. 2022 เวลา 13:46 • ความคิดเห็น
ตกน้ำแบบไหนละครับ
1.น้ำคลอง
2.แม่น้ำ
3.อ่างเก็บน้ำหรือสระน้ำ
4.ทะเล
สิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับแรกคือความปลอดภัยของตัวผู้ให้ความช่วยเหลือ..ส่วนการช่วยเหลือคือหาสิ่งของอะไรก้ได้ที่จะสามารถทำให้คนตกน้ำได้พยุงตัวหรือเกาะเอาไว้แล้วแจ้งขอความช่วยเหลือเบอร์ 1669.ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดหรือถ่าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาด เพราะจะเกิดอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือ กฏของการช่วยเหลือผู้ประสพภัยคือถ้าช่วยแล้วผู้ช่วยเหลือไม่ปลอดภัยจะต้องไม่ช่วยทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นภัยชนิดใด
โฆษณา