ความรัก ความสุข ความเจ็บปวด มาพร้อมกันเสมอ อยู่ที่เรามองเห็นอะไรก่อน
1ถูกใจ
57รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...