ความมีวินัย
ความสามารถในการควบคุมตัวเองให้ลงมือทำ
ความสามารถในการรอคอยความสำเร็จให้เป็น
2ถูกใจ
80รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...