การถ่ายทอดสัจธรรมด้วยภาพเป็นงานศิลปะอย่างนึง
สัญลักษณ์ ต่างๆที่ถูกนำมาใช้จะสื่อความหมายเดียวกัน เช่นเดียวกับภาพนี้
จะเห็นว่าในภาพมีลักษณะของรูปสามเหลี่ยมและวงกลม
ความหมายของวงกลม ทั้ง2ภาพมีความหมายเดียวกัน คือการวนเวียนในวัฏฏะแบบไม่รู้จบของสัตว์โลก
คนที่ถือร่มแล้วมีฝน ความหมายคือ การต่อสู้กับความทุกข์ ที่แทนด้วยสายฝน สายฝนเปรียบเหมือนหยาดน้ำตา ต้องกางร่มและเดินลุยไป
สามเหลี่ยม ในภาพของเจ้าของคำถามใช้เป็นต้นไม้สามต้นแทน ความหมายคือ ชีวิตของคนเราที่เดินวนไปเรื่อยๆ จะวนอยู่กับ 3 ทางนี้ คือ ทางตึง ทางหย่อน และทางสายกลาง ทุกสิ่งที่ทำมีแค่นี้เลย ในคนทั่วไปไม่ตึงไปก็หย่อนไป คนที่จะเจอทางสายกลางก็น้อยหน่อย
ในอีกภาพจะเห็นการเรียงของสิ่งมีชีวิตตามวิวัฒนาการ คือ เมื่อเราเรียนรู้ทำความเข้าใจใน3ทางนี้ได้อย่างถ่องแท้ จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้
ฝูงนกที่บินจะเห็นทิศทางของฝูงที่บินจากในวงกลมออกสู่นอกวงกลม
นก เป็น สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ การที่คนเราติดอยู่ในวังวนเหมือนการติดกรอบถูกขัง ขาดอิสระภาพทางจิตใจ อย่างที่เมื่อเกิดมาแล้วจะหนีคำว่า "ทุกข์ " นั้นไม่ได้เลย
จะหลุดพ้น บินออกไปได้ด้วยการเรียนรู้ทาง3สาย จะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง
สัญลักษณ์ต่างๆที่ศิลปินนำมาใช้เป็นสากล ไม่ได้เกิดจากการคิดขึ้นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติบอกไว้แบบนั้น แล้วก็มีผู้ที่ไปเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจถึงสัจธรรมจากทั่วโลก ถ่ายทอดออกมาตรงกันหมด ในรูปแบบต่างๆกันไป
  • 1
โฆษณา