เหมือนที่เห็นในหนัง avenger endgame เลยครับ
โทนี่ สตาร์ค ใช้ mobius strip จำลองเครื่องย้อนเวลา
โฆษณา