ภาพเขียนอายุ 5000-3000 ก่อน ค.ศ แสดงให้เห็นรูปคนทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ถือรวงข้าว มีมาตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ
จ.อุทัยธานี
โฆษณา