ผมได้อ่านบทความต่างๆ และฟัง podcast รู้สึกเหมือนมีเลขาที่คอยทำหน้าที่สรุป brief แล้วมีข้อมูลเวลาที่ต้องพูดคุย
2
ประกอบใช้ในการวางแผนหรือแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆอย่าง ได้ดีเลยครับ 😊🌏💖🎆
3 ถูกใจ
382 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา