4 มี.ค. 2022 เวลา 13:20 • ไอที & แก็ดเจ็ต
ผมได้อ่านบทความต่างๆ และฟัง podcast รู้สึกเหมือนมีเลขาที่คอยทำหน้าที่สรุป brief แล้วมีข้อมูลเวลาที่ต้องพูดคุย
2
ประกอบใช้ในการวางแผนหรือแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆอย่าง ได้ดีเลยครับ 😊🌏💖🎆
โฆษณา