ไม่คิดอะไรเลย​ ในมุมคิดส่วน​ตัว​ มองว่ามันค่อนข้าง​เป็น​เรื่อง​ส่วนบุคคล​มาก​
  • 2
โฆษณา